TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

De grote eerlijkheid

Milieu-aspecten verhelderd: de black dot

Bij industriele producten zijn de belangrijkste duurzaamheidsaspecten, naast de doelmatigheid, een hoge design- en materiaalkwaliteit. Er is al veel gewonnen als een gebruiker lang plezier heeft van een product omdat het esthetisch duurzaam is en lang voldoet aan gestelde eisen. Als bij de materiaalkeuze, verwerking en toeleverketen rekening wordt gehouden met belangrijke milieu-aspecten, dan heeft dat een positief effect op de CO2-balans en de CO2-footprint. Hetzelfde geldt voor recyclebaarheid en afvalstroom. Onder de loep: de kantoordraaistoel black dot.

Ecologische kenmerken

 • Stoffering is niet gelijmd
 • TOXPROOF gecontroleerd op schadelijke stoffen – gebruik van niet-giftige en emissie-arme materialen
 • GREENGUARD Indoor Air Quality Certified
 • Schuimen vrij van FCKW
 • Voldoet aan de eisen uit de Öko-Tex-Standard 100
 • Produktie naar EMAS III milieumanagement en ”Made in Germany”
 • Produktie volgens DIN ISO 14001 milieumanagement

Service

 • Milieuvriendelijke, composteerbare, recyclebare verpakking
 • Duurzaam
 • Eenvoudige vervanging van onderdelen
 • Eenvoudige demontage
 • Wereldwijde service
 • 10 jaar vervanging van onderdelen
 • 5 jaar algemene garantie en 30 jaar op het Sedo-Lift-mechanisme

 

Met de CO2-balans wordt de totale gemeten kooldioxide-emissie bedoeld, die ontstaat door bijvoorbeeld een activiteit of leefstijl van een mens, een organisatie, een land of door de vervaardiging van een product. Samen met andere broeikasgassen die vrijkomen in de atmosfeer, worden CO2-emissies als belangrijke veroorzakers gezien van de globale klimaatverandering. Tegensturen is mogelijk door compleet af te zien van milieuschadelijke maatregelen en de fabricage van producten, een minimalisering hiervan of door compensatiemaatregelen. Onder dat laatste vallen bijvoorbeeld klimaatbeschermingsprojecten zoals het herbebossen van bosgebieden of het benutten van alternatieve methoden voor energiewinning – in zoverre de installatie hiervan met betrekking tot hun duurzaamheid bewezen zinvol is.

Ook al bloeit de handel in emissies deels op, en bezitten de wegen naar bio-energie deels alleszins controversiële discussies en kritische elementen, die pogingen demonstreren tenminste alternatieve wegen en de bereidheid deze wegen te betreden.

 

Producten slijten met de tijd, krijgen een patina, wat een algemeen gegeven is en daarom door klanten ook niet bekritiseerd wordt. Vooropgesteld dat de slijtage aan de oppervlakken en materialen pas laat inzet, na een acceptabele verloop van tijd.
Michael Kläsener (designer van de “black dot”)

Een compleet afzien van consumptie demonstreert echter – waar zij mogelijk is – de meest consequente houding met het beste resultaat, gevolgd door bewuste consumptie of bewuste investering. Ergo: intelligent inkopen moet het motto zijn en de gebruiksduur van producten zoveel mogelijk verlengen – het tegendeel dus van de wijdverbreide wegwerpmentaliteit. Het bewuste gedrag breidt zich als vanzelf over alle denkbare levenssituaties uit, zoals de keuze van verkeersmiddelen, de manier van vakantievieren en van wonen en het gedrag in het eigen huis en op kantoor. Sedus – een pionier als het gaat om ecologische bedrijfsfilosofie – heeft de ecobalans van zijn producten altijd in het oog gehouden. Aan de hand van het voorbeeld van de black dot wordt hier gedemonstreerd, hoe die ecologische feiten er concreet uitzien: door de tijdloze vormgeving, een intuïtief gebruiksconcept en de hoogwaardigheid en de duurzaamheid van de gebruikte materialen worden een langjarig gebruik en een lange levensduur gegarandeerd. De stoel wordt in Duitsland geproduceerd, bij Sedus in Dogern. Reparaties of een volledige retourname van producten die hebben uitgediend, is gegarandeerd. Daar horen ook de demontage, sortering en recycling bij. Om zeker te zijn dat de onderdelen correct verwerkt en gerecycled kunnen worden, zijn de materialen gemarkeerd en makkelijk te demonteren. Door de uitstekende ecologische eigenschappen heeft black dot een positief effect op de rating voor de LEED-certificering.

Het design van een product wordt meestal nog niet meegewogen in de ecologische waardering. Er vinden in de vroege fase van het ontwikkelingsproces al veel beslissingen plaats die zowel uiterlijk als prestaties en kosten beïnvloeden. Aan de andere kant leidt een vormgeving die zich een langjarige geldigheid van het design ten doel stelt tot een langdurige acceptatie van het product. En deze blijft in de pas met de duur van de technische kwaliteit. Aan de vraag naar die duurzaamheid is zowel de mogelijkheid verbonden om nog jaren later onderdelen te kunnen uitwisselen, als ook van bekleding te wisselen. Producten verslijten met de tijd, krijgen een patina, wat een algemeen gegeven is en daarom door klanten ook niet bekritiseerd wordt. Vooropgesteld dat de slijtage aan de oppervlakken en materialen pas laat inzet, na een acceptabele verloop van tijd. Dan kunnen producten ook waardig ”vergrijzen”.