TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

MVO en duurzaam ondernemen als kantoorinrichter

MVO in het DNA van een bedrijf hebben smeed een sterkere band tussen het bedrijf en de werknemers. Waardoor de productiviteit en het welzijn worden verhoogd. Om maatschappelijk verantwoord te zijn, moet een bedrijf dus eerst verantwoordelijk zijn voor zichzelf en zijn aandeelhouders. Het moet de normen van ethisch gedrag bepalen voor zijn werknemers, collega’s, concurrenten en sector.

MVO en het milieu

Het gebruik van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen werd voor het eerst in 1992 vastgelegd. Toen de Verenigde Naties Agenda 21 bepaalde.
Hun (niet-bindende) inzet voor wereldwijde duurzaamheid en de verantwoordelijkheden van mensen, overheden en organisaties om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op zowel mondiaal als lokaal niveau aan te pakken.
Deze gedachtegang begon in de 19e eeuw, de eeuw van de filantropie in vele delen van de geïndustrialiseerde wereld. In het geval van Sedus, dat sinds zijn oprichting in 1871 een inzet voor duurzaamheid heeft getoond, komt dit het duidelijkst tot uiting in de visie van Christof en Emma Stoll. De wil om de ecologische en humane verplichtingen van een moderne onderneming op een geheel nieuwe manier aan te pakken. De jarenlange inzet van de onderneming voor duurzaamheid, het behoud van de natuurlijke rijkdommen, het welzijn van de werknemers en de werknemersvertegenwoordiging was nog maar het begin. In 1985 richtten zij de Stoll-Vita stichting op om hun antroposofische en ecologische kernwaarden niet alleen in Sedus te verankeren, maar ook uit te breiden naar de stakeholders van het bedrijf. Deze onafhankelijke non-profitorganisatie zorgt ervoor dat 50 procent van de bedrijfswinst van Sedus terugvloeit naar de maatschappij. Het geld wordt geïnvesteerd in de bevordering van gezonde eetgewoonten, medisch onderzoek en diverse ecologische en tuinbouwkundige initiatieven. In 1999 kwam daar de Karl Bröcker Stichting bij. De stichting financiert projecten voor kansarme kinderen in Europa en Afrika. Kinderen hebben immers de toekomst!

MVO en kantoormeubilair

Als één van de grootste kantoormeubelfabrikanten van Europa, wordt Sedus al sinds de jaren vijftig beschouwd als pionier in duurzaam denken en handelen. In 1993 heeft Christof Stoll (CEO Sedus Stoll) deze benadering van het evenwicht tussen de ecologische en commerciële verplichtingen van de onderneming vastgelegd. Sedus is de maatstaf voor andere bedrijven in de sector en heeft een voortrekkersrol in de ontwikkeling van uitzonderlijke normen op het gebied van milieuvriendelijk zakendoen in alle facetten van haar activiteiten. De onderneming deelt deze normen in haar duurzaamheidsverslag en daagt andere bedrijven uit om dit voorbeeld te volgen. Sedus was het eerste bedrijf in zijn branche dat de certificering van zijn energiemanagementsysteem volgens DIN ISO 50001 behaalde. Sedus is volledig overgeschakeld op duurzame stroombronnen en heeft in 2018 de verchromingsprocessen van het zogenaamde chroom VI naar chroom III omgeschakeld. De verandering zorgt ervoor dat de fabriek nu 80 procent minder potentieel schadelijke chemicaliën gebruikt in haar productieprocessen.

MVO en duurzaamheid

Een effectieve aanpak om aan ambitieuze duurzaamheidsnormen te voldoen, vereist het naleven van bindende regels, het opzetten van duidelijke structuren en een verantwoordelijkheidsgevoel van elk individu binnen de organisatie.
De belangrijkste uitdaging van duurzaamheid is het vinden van manieren om het welzijn van de mensen van nu te waarborgen en tegelijkertijd het welzijn van toekomstige generaties te waarborgen. Zodat iedereen in een ecologisch, sociaal en economisch veilige wereld kan leven. Deze benadering bepaalt ons denken en handelen bij Sedus. Het maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie. We brengen het consequent en dagelijks in de praktijk. En we zorgen ervoor dat we deze manier van denken ingebed hebben in de culturen, structuren en processen van het bedrijf.

MVO Rapportage

Sedus publiceerde als eerste onderneming in zijn branche een duurzaamheidsverslag dat door het Global Reporting Initiative (GRI) werd gecontroleerd. Opgericht in 1995, GRI en het Ecologisch Management en Audit Systeem (EMAS), is dit het strengste controleproces voor fabrikanten en Sedus is er trots op als eerste producent in de kantoormeubelbranche beide keurmerken te hebben gekregen.
EMAS-gecertificeerde fabrikanten zijn de absolute koplopers op het gebied van duurzame productiemethoden. EMAS stelt zeer strenge eisen aan de leveranciers. Daartoe behoren doelstellingen voor het betrekken van materialen uit een straal van 800 km rond de productiebasis en beperkingen voor het betrekken van materialen van langere afstanden.
Het Global Reporting Initiative beoogt de ontwikkeling en verspreiding van een transparant duurzaamheidsverslag binnen een overeengekomen kader. Dit wereldwijd erkende rapportagekader legt de principes en indicatoren vast die organisaties kunnen gebruiken om hun economische, ecologische en sociale prestaties te meten. Het actuele GRI-rapport is beschikbaar op de Sedus-website.
Sedus was ook de eerste fabrikant die het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekende. De tien voorstellen in het Compact garanderen de eerbiediging van de mensenrechten, verbieden kinderarbeid, corruptie en discriminatie op de arbeidsmarkt en stimuleren bovendien milieuvriendelijke productieprocessen.

MVO Energiemanagement

Sedus was in 2012 het eerste bedrijf in de branche dat de ISO 50001-certificering als eerste in de branche heeft behaald. Het energiebeleid en het energieverbruik van de onderneming werden beoordeeld. Op basis van deze cijfers werden strategische en operationele doelstellingen voor de energie-efficiëntie vastgelegd en opgenomen in de doelstellingen van de bredere milieustrategie. De methoden voor het bereiken van deze doelstellingen werden in het handboek van het managementsysteem vastgelegd en door onafhankelijke, externe experts gecontroleerd en bevestigd. Energie-efficiëntie is een kernthema van het werkprogramma van de Europese Commissie en daarom spelen bedrijven met een energiemanagementsysteem een voortrekkersrol op dit belangrijke gebied.

Groene stroom

In 2011 bedroeg het elektriciteitsverbruik van Sedus 33 procent van het totale energieverbruik. Sinds 2012 worden de vestigingen Dogern en Geseke uitsluitend van stroom uit duurzame bronnen voorzien. De leverancier van de productielocatie Dogern is EnergieDienst AG in Rheinfelden, die met behulp van de “Naturenergie”-techniek uitsluitend uit waterkracht opgewekte stroom levert. De leverancier van de locatie Geseke is RWE AG met het “Natur Business Strom”-systeem. Door volledig over te schakelen op groene stroom heeft het bedrijf direct een broeikasgasemissiereductie van ongeveer 2.500 ton CO2 gerealiseerd ten opzichte van het jaar ervoor. Dankzij de investeringen en de ingevoerde maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie heeft het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op de locaties Geseke en Dogern jaar na jaar grote besparingen opgeleverd.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]