TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

se:connects – alles draait om goede verbindingen

Waar voorheen vaste werkplekken en starre structuren de kantoorlandschappen bepaalden, profiteren tegenwoordig steeds meer ondernemingen van de voordelen van het smart working-concept. De vrije keuze van de werkplek – afhankelijk van taken en voorkeuren – verandert op fundamentele wijze de manier waarop we werken. En levert daarmee een essentiële bijdrage aan meer rentabiliteit en werktevredenheid.

Het systeem se:connects dat door Sedus voor het eerst tijdens de Orgatec 2016 werd gepresenteerd, is in samenwerking met Kapsch AG verder ontwikkeld en voorzien van nieuwe functies.

Het zenuwcentrum wordt gevormd door een mobiele app in combinatie met intelligente IoT-sensors als innovatieve oplossing voor het gebruik en het beheer van werkplekken in smart working-omgevingen.

Al vanuit huis of onderweg naar het werk kunnen medewerkers via de app op hun smartphone of de tablet bepalen waar ze de dichtstbijzijnde beschikbare werkplek kunnen vinden, die wat betreft locatie en inrichting aan de verwachtingen voldoet, of waar ze collega’s kunnen ontmoeten. Na bezetting wordt de aanwezigheid van de medewerker geregistreerd door de Bluetooth-sensors die in de bureaustoel of in de bureautafel zijn aangebracht.

Facilitymanagers ontvangen anonieme, maar zeer waardevolle gegevens, die benut kunnen worden voor een efficiënt gebruik van oppervlakken en indelingen. Het systeem stelt vast welke ruimtes minder vaak gebruikt worden, laat besparingsmogelijkheden bij de oppervlaktebezetting zien. Het helpt met name de tevredenheid onder het personeel te vergroten, wanneer de kennis over de voorkeuren en de acceptatie is toegepast in de vormgeving van de kantooromgeving.

Het systeem se:connects werkt onafhankelijk van reeds aanwezige systemen en apparaten, kan eenvoudig en comfortabel via smartphones, tablets, laptops of computers worden bediend en is bij uitstek geschikt voor de uniforme inrichting van smart-working-concepten.

De aanwezige software-interfaces maken de eenvoudige aansluiting op bestaande systemen (meet- en regeltechniek voor gebouwen, Exchange-/Outlook-kalender en boeken van ruimtes) mogelijk en de snelle integratie in de IT-infrastructuur van de onderneming.

Designfrontend-app:Falk Blümler (Sedus Design Team)

Hardware-design: Sedus Design Team, Kapsch Design Team

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]