TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Sedus INSIGHTS N°17 – Digitale uitputting

Digitale tools en technologieën zijn onmisbaar in hybride werk. Zonder hen wordt productieve samenwerking vrijwel onmogelijk. Tegelijkertijd doet zich een ander fenomeen voor: steeds meer mensen lijden aan digitale uitputting en kunnen zich nauwelijks losmaken van hun scherm. Wat kunnen we doen om dit probleem tegen te gaan? De oplossing is niet om het gebruik van technologie te verbieden of te beperken, maar om het zinvolle gebruik ervan aan te moedigen.

Nieuwe manieren van werken, nieuwe gewoonten

Hybride werken is een model dat steeds populairder wordt. De reden hiervoor is de mogelijkheid om het beste van twee werelden te combineren: de flexibiliteit van thuiswerken ondersteund door de structuur van een kantoor. Het intensieve gebruik van digitale technologieën dat dit model met zich meebrengt, toont echter steeds meer zijn negatieve effecten.

De rol van digitalisering in ons leven is de afgelopen twee jaar drastisch veranderd, deels omdat er nieuwe persoonlijke en professionele gewoonten zijn geïntroduceerd en overgenomen. Veel bedrijven experimenteerden geforceerd met werken op afstand, keerden vervolgens terug naar face-to-face werk zodra dat mogelijk was en kozen uiteindelijk voor verschillende vormen van hybride werk. In elk van deze fasen ervoeren zowel bedrijven als werknemers een reeks emoties en reacties omdat ze zowel werkprocessen als persoonlijke schema’s moesten reorganiseren.

Digitale technologieën en hun rol

Zelfs vóór de pandemie waardeerden de meeste kantoormedewerkers de komst van digitale technologieën en de daarmee gepaard gaande vrijheid om buiten het traditionele kantoor te werken – ook als een kans om hun evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren. In het hybride kantoor is toegang tot digitale technologieën niet langer een keuze maar een noodzaak, net als de beslissing welke taken op afstand en welke persoonlijk moeten worden uitgevoerd.

Hoewel werknemers en bedrijven steeds beter in staat zijn om deze aspecten te beheren, zijn er een aantal factoren die een bedreiging vormen voor een boeiende en gezonde werkervaring. De eerste van deze factoren is het feit dat het aantal tools, apps en platforms is verveelvoudigd. Hoe meer we op deze tools vertrouwen, hoe meer we ons realiseren dat de veelheid aan apps en apparaten ons kan afleiden en ons welzijn kan beïnvloeden, niet alleen op het werk.

Dit kan u ook interesseren:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]