TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Sedus ontvangt SA8000®-certificering

Met trots kunnen wij u meedelen dat de certificering volgens de sociale standaard SA8000® is afgesloten en Sedus in zijn processen verantwoordelijk bedrijfsmanagement kan aantonen. Sedus is momenteel een van de 14 bedrijven in Duitsland met deze veeleisende certificering.

Wat is SA8000® precies?

Dit is een norm die de vereisten definieert voor een certificeerbaar managementsysteem voor sociale verantwoordelijkheid en het waarborgen van passende arbeidsomstandigheden in bedrijven.

Deze standaard benadrukt verschillende aspecten om ervoor te zorgen dat bedrijven op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier handelen. De criteria die SA8000® benadrukt zijn onder andere: geen kinderarbeid of dwangarbeid, minimale gezondheids- en veiligheidsnormen, vrijheid van vereniging & recht op collectieve onderhandelingen, geen discriminatie of fysieke of psychologische straffen, naleving van arbeidstijdenwetten en een leefbaar loonniveau.

Sedus Firmensitz Dogern Innenhof

De implementatie van SA8000® heeft talrijke positieve effecten voor bedrijven zoals Sedus:

  • SA8000® helpt de arbeidsomstandigheden te verbeteren, beschermt de rechten van de werknemers en zorgt voor verbetering en veiligheid van de medewerkers.
  • Door de naleving van de SA8000®-criteria kan Sedus zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid duidelijk aan klanten kenbaar maken en demonstreren, wat resulteert in een verbeterde communicatie met de klanten en een gedefinieerd maatschappelijk profiel.
  • Sedus verplicht zich om de afzonderlijke SA8000®-criteria regelmatig te controleren en consequent na te leven. Zo wordt gegarandeerd dat het bedrijf permanent voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid.
  • Door de oprichting van een Social Performance Team (SPT) bij Sedus, dat regelmatig bijeenkomt, kunnen de sociale normen binnen het bedrijf door de uitwisseling van ideeën en best practices continu worden verbeterd.
  • Medewerkers ontvangen transparante rapporten over de naleving van de SA8000® -normen, wat tot meer transparantie en vertrouwen binnen het bedrijf leidt.
  • Sedus richt een meldpunt voor schendingen in en benoemt een contactpersoon voor schendingen van de mensenrechten, zodat potentiële schendingen snel kunnen worden herkend en verholpen.
  • Deze maatregelen worden gecontroleerd en gecertificeerd door externe auditors, die ervoor zorgen dat de hoge normen van SA8000® continu worden nageleefd en zo de hoogste sociale verantwoordelijkheid binnen het bedrijf garanderen.

De certificaten zijn beschikbaar op onze homepage .

In een interview met Simon Roquette, hoofd duurzaamheid bij Sedus, en Anja Peter, milieufunctionaris en veiligheidsspecialist, wordt uitgelegd hoe het SA8000®-certificaat werd geïmplementeerd.

Wat motiveerde Sedus om te streven naar het SA8000® certificaat?

Simon: We realiseerden ons dat zowel de wetgeving als onze klanten steeds meer geïnteresseerd zijn in sociale kwesties. Daarom moesten wij bekijken welke norm ons voor deze kwesties de meeste diepgang en geloofwaardigheid zou bieden. De keuze viel al snel op SA8000.

Hoe werden de medewerkers van Sedus bij de implementatie van de SA8000®-norm betrokken?

Anja: Het projectteam voor de implementatie was in vergelijking met andere managementsystemen zeer multidisciplinair. Het projectteam bestond uit vertegenwoordigers van het management, duurzaamheid, arbeidsveiligheid, onze personeelsafdeling, de ondernemingsraad en inkoop. Afgezien daarvan is onze aanpak ook om veel over de norm te communiceren, zodat de achtergrond en inhoud duidelijk zijn, zelfs voor degenen die er slechts marginaal bij betrokken zijn. 

Sedus Mitarbeiter im Smart Office

Welke concrete maatregelen hebben wij genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de eisen van SA8000®?

Anja: Onafhankelijk van de invoering van de norm zet Sedus zich al tientallen jaren in voor goede arbeidsvoorwaarden voor zijn medewerkers en partners. Veeleer moesten wij de documentatie voor verschillende reeds bestaande activiteiten uitbreiden. Risicomanagement is een van de nieuwe elementen van de standaard. We hebben zowel ons eigen bedrijfsonderdeel als onze toeleveringsketen beoordeeld aan de hand van SA8000® -criteria, die we nu jaarlijks bijwerken.

Naast de externe begeleiding van onze medewerkers bij psychische belasting hebben wij een extra mogelijkheid gecreëerd om mogelijke schendingen van mensenrechten of het milieu bij Sedus of in onze toeleveringsketen anoniem te melden bij het contactpunt van de Human Rights Officer.

Simon Roquette, Leiter Nachhaltigkeit bei Sedus

Met welke specifieke uitdagingen werd Sedus geconfronteerd bij de implementatie van de SA8000® norm? Waren er uitdagingen die op de verschillende locaties een bijzondere rol speelden?

Simon: De SA8000® standaard van SAI (Social Accountability International) is wereldwijd geldig en wordt 1:1 toegepast. Dit betekent dat een bedrijf uit de textielindustrie in Pakistan op dezelfde manier wordt geaudit. Dit betekent dat zaken die relevant zijn in nieuw geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden moeten worden uitgesloten, ondanks de Duitse en Europese wetgeving. Er waren nauwelijks problemen tussen onze locaties dankzij onze grotendeels gestandaardiseerde processen.

Welke stappen zijn er genomen om ervoor te zorgen dat de SA8000® certificering gehandhaafd blijft, met name met het oog op mogelijke veranderingen in arbeidsomstandigheden of bedrijfspraktijken?

Simon: Aan de ene kant hebben we het Social Performance Team, dat bestaat uit de afdelingen Duurzaamheid, Ondernemingsraad, Personeelszaken en Inkoop en dat minstens drie keer per jaar bijeenkomt om actuele kwesties te bespreken. Anderzijds willen we alle werknemers in het bedrijf trainen in sociale kwesties en hun aandacht vestigen op de inhoud van SA8000® om het bewustzijn van elk individu te vergroten.

Hoe wordt de SA8000®-certificering bij Sedus regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd?

Simon: Het Social Performance Team voert jaarlijks op eigen initiatief interne audits uit. De externe audits verschillen hier van de tot nu toe bekende managementsystemen: Deze vinden om de zes maanden plaats en soms onaangekondigd. We bereiden ons hier zo goed mogelijk op voor. Als onderdeel van de initiële certificering hebben de auditors ons ook gewezen op mogelijke zwakke punten en ook hier doen we ons best om continue verbetering aan te tonen, zoals we dat ook bij andere managementsystemen hebben gedaan.

Welke specifieke maatregelen zijn er genomen om ervoor te zorgen dat eventuele uitzonderingen op transparante wijze worden gecommuniceerd en uitgelegd?

Anja: Met het SA8000® managementsysteem is het niet mogelijk om uitzonderingen te definiëren. Alle eisen moeten worden geïmplementeerd en dus worden vervuld.

In hoeverre ziet Sedus de SA8000®-certificering als bijdrage aan de sociale verantwoordelijkheid en een duurzaam bedrijfsmanagement?

Simon: Als zeer belangrijk. Wij hebben al veel geleerd van de invoering van de norm en zullen dat blijven doen. De drie pijlers van duurzaamheid: ecologie, economie en sociale verantwoordelijkheid hebben wij nu door een managementsysteem en onze basisstructuur afgedekt en wij zijn van mening dat wij zeer goed op de toekomst zijn voorbereid.

Sedus bedankt iedereen die bij de introductie betrokken was. Wij benadrukken de personeelsafdeling, de ondernemingsraad, de inkoop en natuurlijk de collega’s van onze productie die beschikbaar waren voor interviews in het kader van de externe audits.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]