TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Sedus Stoll AG wordt lid van Global Compact van de Verenigde Naties

Het zakelijke handelen van Sedus wordt van oudsher bepaald door een omvangrijk, duurzaam streven. In de strategie staat daarover het volgende: ”Bij al onze beslissingen houden wij rekening met economische, ecologische en sociale aspecten”. Om de duurzaamheidspositie van Sedus Stoll AG te onderstrepen, is in mei 2017 de toetredingsverklaring van de UN Global Compact ondertekend door de directies van Sedus Stoll AG.

De Global Compact van de Verenigde Naties is het wereldwijd bekendste initiatief voor verantwoordelijk ondernemingsbestuur. Tot nu toe hebben al 13.000 ondernemingen en organisaties uit 170 landen de 10 principes van UN Global Compact onderschreven. Deze 10 principes omvatten de thema’s mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding.

Om een continue verbetering te garanderen, doet Sedus Stoll AG vanaf nu jaarlijks verslag over de behaalde voortgang bij de Verenigde Naties. Via het wereldwijde netwerk van dit initiatief ontvangt Sedus nieuwe impulsen die ook helpen om de vastgelegde duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]