TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Sedus zet volgende stap in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Chroom VI naar Chroom III

Vandaag is er veel te doen over het gebruik van Chroom VI, de kranten berichten er volop over.
In onze industrie wordt er ook nog met Chroom VI gewerkt, uiteraard onder streng gecontroleerde omstandigheden. Sedus heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Om onze pioniersrol op het gebied van ecologie en milieubewust produceren te bevestigen heeft Sedus
Dr. Jens Bohnet aangetrokken. Dr. Bohnet is een expert op het gebied van verchromen.
Met als direct resultaat de omschakeling van het galvanisch systeem van Chroom VI naar Chroom III in november 2018.

Sinds enkele jaren is het gebruik van chemicaliën in heel Europa gereguleerd als gevolg van de REACH-wetgeving. Deze uniforme EU-brede verordening heeft tot doel toezicht te houden op chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu in de EU en deze zo mogelijk geleidelijk te vervangen. De instantie (ECHA) die hiervoor verantwoordelijk is, onderzoekt chemicaliën en stelt lijsten op van stoffen waarvan het gebruik niet meer toegestaan zijn of alleen met speciale vergunningen zijn toegestaan.
Het chroomtrioxide (chroom VI) dat wordt gebruikt voor verchromen is een van deze stoffen waarvan het gebruik in de toekomst alleen onder bepaalde voorwaarden en met een speciale vergunning is toegestaan. Sedus stond voor de keuze tussen een vergunning voor het verdere gebruik van “Chroom VI” of vervanging door een minder problematische “Chroom III” -verbinding.

Sedus heeft actief gekozen voor een manier om vooruit te gaan die milieuvriendelijker is, de veiligheid op de werkplek verbetert en een pionierende stap is. Dit hebben we gedaan door ons galvanisch systeem om te zetten naar gebruik met Chroom III. Om dit te bewerkstelligen werden ingrijpende veranderingen aangebracht in onze apparatuur, de besturingssoftware, het luchtafvoersysteem en de chemicaliën.
Binnen 10 werkdagen werden alle noodzakelijke overgangsmaatregelen uitgevoerd, de oude chemicaliën verwijderd en het nieuwe proces gestart.

Het nieuwe Chromium III-systeem is sinds half december zonder problemen in gebruik.
Sedus is een van de eerste bedrijven in de markt die overgaat op Chroom III en streeft daarbij de doelstelling na die we onszelf hebben gesteld als onderdeel van onze bedrijfsstrategie:
“Handelen met de nadruk op duurzaamheid“.

Veel bedrijven praten hierover – Sedus doet het.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]