TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Verstedelijkte werkomgevingen – wat betekent dat?

Verschillende benaderingen van hybride werk

In een tijd waarin werkplekken steeds meer verstedelijken en flexibeler worden, is er een duidelijke trend naar hybride werken. Sedus INSIGHTS onderzoekt de vraag hoe de werkplekken van morgen moeten worden ingericht om te voldoen aan de eisen van een hybride model.

Volgens een onderzoek van JLL uit 2022 geeft 60% van de werknemers de voorkeur aan hybride werkmodellen boven uitsluitend werken op kantoor of thuis. Deze voorkeur zet traditionele werkstructuren op hun kop en daagt bedrijven uit om nieuwe strategieën te ontwikkelen.

De behoefte aan een goede reden

Een doorslaggevende factor bij het ontwerp van verstedelijkte werkomgevingen is de motivatie van werknemers. Uit een onderzoek van Microsoft Worklab in 2022 bleek dat 73% van de werknemers een goede reden nodig heeft om naar kantoor te gaan, naast de loutere verwachting van het bedrijf. Deze ontwikkeling dwingt bedrijven om kantoren aantrekkelijker en functioneler te maken en meer te bieden dan alleen werkplekken.

Flexibiliteit als sleutelstrategie

De pandemie heeft het gebruik van flexibele ruimte versneld. 41% van de huurders vertrouwt in toenemende mate op flexibele ruimte als onderdeel van hun werkplekstrategie na de pandemie, volgens JLL in 2021. Deze flexibiliteit stelt werknemers in staat om verschillende werklocaties te kiezen, afhankelijk van hun behoeften en de aard van de taak, of dit nu het kantoor, het thuiskantoor of een “derde plaats” is.

De opkomst van de “derde plaatsen”

Nu we vrijwel overal kunnen werken, moet de reden om naar kantoor te gaan verder gaan dan alleen het werk. Kantoren, die voortdurend concurreren met nieuwe werkplekken, veranderen, net als de manier waarop steden worden gezien en beleefd. Bedrijventerreinen moeten er nu rekening mee houden dat werknemers een aanzienlijk deel van hun werkdagen buiten kantoorgebouwen doorbrengen, wat van invloed is op de vraag naar traditionele kantoorruimte en het gebruik van stedelijke voorzieningen.

In stedelijke gebieden ontstaan tal van alternatieve werkmogelijkheden buiten huis en kantoor. Third Places floreren en bieden een verscheidenheid aan modellen en vormen die verder gaan dan cafés en co-working spaces. Een studie van JLL benadrukt dat hybride werk tegenwoordig meer betekent dan alleen thuis en kantoor; een verscheidenheid aan verschillende locaties maakt nu deel uit van de typische werkweek, aangezien werknemers de grenzen tussen privé- en beroepsleven opnieuw definiëren en deze vaak vervagen. Experts noemen dit de werk-privé mix.

Hotels en restaurants als werkplekken

Steeds meer hotels en restaurants worden omgetoverd tot informele werkplekken die discreter zijn dan een kantoor, maar net zo goed uitgerust en uitnodigend als een thuis, maar zonder de afleidingen. Een voorbeeld hiervan is “Working from_The Hoxton”, dat in juli 2023 in Brussel wordt geopend. Het is een hybride van hotel en co-working space met bijna 200 kamers en 500 verschillende werkplekken.

Een nieuwe werkcultuur

De diversiteit van derde plekken in steden markeert een merkbare verandering in de werkcultuur. Het traditionele onderscheid tussen kantoormedewerkers en digitale nomaden wordt steeds vager. Werknemers kiezen voor verschillende manieren van werken, afhankelijk van de specifieke vereisten van de taak of de behoefte aan samenwerking. Deze veranderingen leiden ertoe dat veel bedrijven en ruimteplanners experimenteren met nieuwe indelingen en functies om traditionele kantoorgebouwen om te vormen tot “de beste plekken om te werken”.

Een paradigmaverschuiving in ruimte en tijd

De introductie van een hybride werkmodel betekent niet alleen dat je kunt kiezen waar je werkt, maar ook wanneer je overdag werkt. Deze flexibiliteit en vrijheid daagt de traditionele werkcultuur uit en creëert nieuwe mogelijkheden voor een betere balans tussen werk en privé.

Samengevat bieden verstedelijkte werkomgevingen een breed scala aan flexibele, hybride werkmogelijkheden. Deze ontwikkeling daagt traditionele manieren van werken uit en leidt tot een herdefinitie van wat een kantoor is en zou moeten zijn. Dit opent spannende perspectieven voor de toekomst van werk en het ontwerp van onze steden.

Lees meer in de nieuwste Sedus INSIGHTS. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]