TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Duurzaamheid bij Sedus – deel I

Duurzaam handelen en beheer zijn belangrijker dan ooit geworden. Enerzijds om de hulpbronnen en dus het milieu te sparen, anderzijds omdat de regelgeving op het gebied van milieubescherming steeds strenger wordt en steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Simon Roquette, Environmental Officer van Sedus, legt in een interview uit hoe het bedrijf zich positioneert, welke maatregelen vandaag al worden genomen en wat de doelen van morgen zijn.

Hoe gaat Sedus in de eerste plaats om met de thema’s duurzaamheid en milieubescherming?
Duurzaamheid is bij Sedus sinds de oprichting van het bedrijf een belangrijk thema. Christof Stoll had in de jaren zeventig van de vorige eeuw al intensief aan dit onderwerp gewerkt, wat in die tijd zeker uitzonderlijk was. Deze houding en toekomstgerichtheid hebben we tot op de dag van vandaag behouden. Enerzijds door de fundamenten, anderzijds door de verankering van het thema duurzaamheid in al onze processen.

Welke rol speelt het aspect “Made in Germany”?
Made in Germay
Duitsland is een toonaangevend land op het gebied van milieurelevante wetten, specificaties en tests. Hier hebben we regelmatig contact met de voor ons verantwoordelijke regionale raad, de respectievelijke districtskantoren en de beroepsvereniging. Hoewel dit voor ons als bedrijf een grote inspanning betekent, geeft het ons de zekerheid dat we de dingen correct en verantwoord hebben gedaan. Een voorbeeld hiervan is onze galvanische installatie. Ja, hier behandelen we gevaarlijke chemicaliën. We maken hier echter gebruik van speciaal opgeleid personeel, staan onder strikte controle en investeren regelmatig in deze fabriek om haar state-of-the-art te houden. Naar mijn mening is dit de betere manier dan dit proces uit te besteden aan een land met lagere milieunormen.
Bij de inkoop proberen we de transportafstanden altijd kort te houden en onze productiematerialen lokaal in te kopen. Het belangrijkste leveranciersland is Duitsland met een inkoopaandeel van ongeveer 75%, aangevuld met leveranciers uit Italië en Zwitserland, waarvan sommige dichterbij zijn dan die uit Duitsland. Als we wel gebruik maken van leveranciers waarvan de milieuwetgeving afwijkt van die in Duitsland, krijgen we ter plaatse onze eigen indrukken en krijgen we diverse informatie. Daarnaast ondersteunen, eisen en bevorderen wij deze leveranciers op het gebied van duurzaam handelen. Een overzicht van de supply chain zal steeds belangrijker worden. Met onze certificering voor duurzame bosbouw kunnen we bijvoorbeeld de toeleveringsketen traceren tot aan de plaats van de kap. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er geen hout van illegale houtkap in omloop wordt gebracht. De huidige crisis heeft aangetoond hoe belangrijk duidelijke leveringsketens met korte afstanden voor bedrijven kunnen zijn.
Bovendien omvat “Made in Germany” niet alleen de kwaliteit, maar ook het aspect dat wij ons inzetten voor Duitsland als productielocatie. Deze uitspraak werd onlangs nog onderstreept door hoge investeringen in onze productielocaties in Dogern en Geseke.

Klik hier voor het Sedus duurzaamheidsverslag

Over hoog gesproken: Zit er niet veel geld achter de modernisering op het gebied van duurzaamheid?
Dat klopt. Zo kostte de ombouw van de galvaniseringswerkplaats in 2010 ongeveer 7,5 miljoen euro en ook de ombouw en nieuwbouw van het Smart Office bracht hoge investeringen met zich mee. De kwestie van de duurzaamheid bij Sedus moet hier echter niet los van elkaar worden gezien: Een modernere installatie leidt vaak tot een verhoging van de efficiëntie, een lager energie- en materiaalverbruik en meer veiligheid voor de medewerkers die de installatie bedienen. De stijgende energieprijzen spelen hier natuurlijk een rol. Het is dus geld dat goed geïnvesteerd is voor het heden en voor de toekomst. Het sleutelwoord hier is “vooruitziendheid”.

Duurzaamheid is niet iets wat op een bepaald moment wordt afgerond, maar een doorlopend proces. Wat zijn de plannen van Sedus voor de komende periode?
We hebben ons tot doel gesteld om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn. Dit is een grote uitdaging die we aangaan. Vooral omdat we besloten hebben dit niet te bereiken door middel van het verhandelen van certificaten. Daartoe hebben we ons ertoe verbonden de energieconcepten in onze vestigingen verder te verbeteren. In 2019 hebben we ook levenscyclusanalyses (ecologische voetafdruk van een product) voor onze producten opgesteld. Deze bieden ons de transparantie die we nodig hebben om verdere mogelijkheden te ontdekken en zo de milieu-impact van onze producten verder te verbeteren. Het gebruik van recyclaten zou hier een belangrijke bijdrage moeten leveren. Kunststoffen die in conventionele gele zakken worden ingezameld en al in gebruik zijn, zullen in de toekomst steeds vaker in onze producten worden verwerkt. Het doel op lange termijn is hier een circulaire economie. Hierdoor kan het gebruik van hulpbronnen en de daarmee samenhangende hoeveelheid afval tot een minimum worden beperkt.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact op met Sedus.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]