TO SEDUS WEBSITE

Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Sedus INSIGHTS Nr. 18 – Verstedelijkte werkomgevingen

Ons beeld van werkplekken is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De ooit starre grenzen van het traditionele kantoor zijn vervaagd en hybride werkmodellen zijn de norm geworden. Deze ontwikkeling weerspiegelt een ingrijpende verandering van onze manier van werken en leven.

De actuele Sedus INSIGHTS 18 zijn een trendmonitor voor waarden en welzijn op het werk. Ze geven een spannend inzicht in hoe verstedelijkte werkomgevingen functioneren en welke weg bedrijven moeten bewandelen om van kantoren de populairste plekken voor hybride werkomgevingen te maken. De onderwerpen worden hieronder kort samengevat.

Flexibiliteit en keuze

De pandemie heeft ons gedwongen om thuis te werken en deze ervaring heeft onze kijk op werkomgevingen veranderd. We hebben geleerd dat werk niet noodzakelijk gebonden is aan een specifieke fysieke locatie. In plaats daarvan zijn werknemers tegenwoordig op zoek naar flexibiliteit en keuzevrijheid in waar en hoe ze willen werken.

Deze verandering heeft gevolgen voor zowel bedrijven als werknemers. Enerzijds is de vraag naar traditionele kantoorruimte afgenomen en zijn er nieuwe eisen gesteld aan stedelijke werkplekken. Aan de andere kant zijn plekken buiten het traditionele kantoor, zoals co-working spaces en caféwerkplekken, steeds populairder geworden.

De combinatie van werk en leven

Met de toenemende flexibiliteit verandert ook de manier waarop we werk en leven combineren. Het gaat niet langer alleen om het vinden van een balans tussen werk en privé, maar eerder om een naadloze integratie van werk en privé. De overgang tussen deze twee gebieden verloopt steeds vloeiender zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie en productiviteit. Dit betekent dat wat ooit werd gezien als een zeer belangrijk evenwicht tussen werk en privéleven, meer een combinatie van werk en privé wordt.

De rol van steden

De veranderingen in de wereld van werk hebben ook een impact op steden. Traditionele kantoorwijken moeten zichzelf opnieuw uitvinden om te voldoen aan de behoeften van een flexibele en mobiele beroepsbevolking. Steden moeten begrijpen welke gebieden geherstructureerd en gerevitaliseerd moeten worden om aan de veranderende eisen te voldoen.

Ze worden minder belangrijk. Steden moeten begrijpen welke wijken geherstructureerd moeten worden en welke wijken misschien nieuw leven ingeblazen moeten worden. Dit is een andere manier om de stad te gebruiken dan voorheen.

Het belang van de derde ruimte

Cafés en soortgelijke plekken zijn belangrijke werkplekken geworden die tegemoetkomen aan de behoefte van werknemers aan flexibiliteit en sociale interactie. Deze ‘derde ruimtes’ bieden een alternatieve omgeving voor het traditionele kantoor en moedigen creativiteit en samenwerking aan.

De transformatie van het kantoor

Om te kunnen concurreren met andere werkplekken en hybride werkmodellen te ondersteunen, moeten kantoren transformeren. Gemeenschappelijke zones en flexibele werkplekken worden centrale elementen van herontworpen kantoren. Ze moeten niet alleen efficiëntie bevorderen, maar ook sociale interactie en welzijn.

Het wereldwijde perspectief

De veranderingen in de werkcultuur zijn echter niet overal ter wereld gelijk. In China keren veel mensen bijna terug naar hun normale leven, terwijl in de VS hele wijken getroffen worden door ontvolking, wat leidt tot problemen met de openbare orde. Europa ligt in het midden van dit spectrum, waar het kantoor een centraal referentiepunt voor werk blijft. Wereldwijd zullen er het komende jaar naar verwachting 42.000 nieuwe co-working spaces worden geopend.

Wat betekent dit voor ons?

De toekomst van de werkwereld ligt in hybride werkmodellen die flexibiliteit, productiviteit en levenskwaliteit combineren. De transformatie van kantoren en stedelijke werkplekken is cruciaal om aan deze eisen te voldoen. Uiteindelijk gaat het erom een werkomgeving te creëren die voldoet aan de behoeften en wensen van de moderne werknemer en hen helpt hun volledige potentieel te realiseren.

SEDUS INSIGHTS is een niet-commerciële publicatie en is gebaseerd op desk- en veldonderzoek door SEDUS STOLL AG en PIERANDREI ASSOCIATI. Inhoud, concept, illustraties en lay-out: PIERANDREI ASSOCIATI in samenwerking met PACO DESIGN COLLABORATIVE

Dit kan u ook interesseren:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]